Salariaților «Orhei-Vit»  S.R.L.

Reprezentanților salariaților «Orhei-Vit»  S.R.L.

 

NOTIFICARE din 21 august 2023

despre data preconizată a declanşării procedurii de reorganizare a unităţii

Societate cu răspundere limitată «Orhei-Vit», IDNO 1003606004176,  sediul, mun.Chișinău, str.Industrială, 40 («Orhei-Vit»  S.R.L.) în conformitate cu art. 1971 din Codul muncii al Republicii Moldova informează despre preconizarea procedurii de reorganizare a «Orhei-Vit»  S.R.L. sub forma divizării prin separare și transmiterea la balanța agentului economic din RM, asociatului Societății, «Development Group» SRL, IDNO 1003600011200, sediul, mun.Chișinău, str.Industrială, 40 a activelor secundare ale «Orhei-Vit»  S.R.L. (neutilizate în activitatea economică a Societății și care nu se află în gaj), precum și a cotei-părți corespunzătoare a acestor active din capitalul social și pasivele «Orhei-Vit»  S.R.L.

Data preconizată/ propusă a declanşării procedurii de reorganizare – a treia decadă a lunii octombrie 2023;

Motivele reorganizării:  optimizarea  activelor de bază

Consecințele reorganizării întreprinderii:

 • Consecințe juridice:
 1. reorganizarea nu va duce la încetarea activității Societății;
 2. reorganizarea nu va duce la schimbarea datelor Societății: denumirea, numărului de identificare, adresa juridică sau de facto a amplasării Societății și Filialelor sale;
 3. reorganizarea nu va duce la formarea unei noi persoane juridice;
 4. reorganizarea nu va duce la schimbarea formei organizatorico-juridice a Societății;
 5. reorganizarea nu va duce la schimbarea asociaților, dar va determina modificarea cotelor-părți din capitalul social al Societății, prin majorarea acestora;
 6. transmiterea drepturilor și obligațiilor Societății către succesori, în temeiul actului de transmitere se va realiza în conformitate cu normele legale în vigoare. Drepturile și obligațiile nu vor fi transmise în volum deplin, ci doar în partea corespunzătoare procentului din activele secundare ale «Orhei-Vit»  S.R.L. transmis către «Development Group» SRL.
 • Consecințe economice: Reorganizarea planificată a «Orhei-Vit»  S.R.L. nu va încălca drepturile  și interesele economice ale agenților economici, deoarece nu va afecta activele care sunt antrenate în activitatea operațională a Societății și/sau activele transmise în gaj/ipotecă, precum și nici o obligație (pe termen scurt și/sau lung) a Societății.
 • Consecințe sociale pentru salariați: reorganizarea nu va  avea consecințe sociale negative pentru salariați.
 • Măsurile preconizate cu privire la salariaţi: În procesul de reorganizare a unității măsuri cu privire la salariații «Orhei-Vit»  S.R.L. nu sunt preconizate.  Reducerea numărului sau a statelor de personal nu se planifică. Dacă salariatul nu va solicita, în scris, încetarea raporturilor de muncă în legătură cu reorganizarea «Orhei-Vit»  S.R.L., el își va continua activitatea în Societate în baza contractului individual de muncă.

Informaţia este adusă la cunoştinţa salariaţilor prin:

 1. anunţ public, plasat pe pagina web a unităţii   (https://orhei-vit.com/?page_id=7349)
 2. anunţ public, afişat pe un panou informativ cu acces general la sediul Societății şi la fiecare dintre filiale :
 • MD-2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Industrială, 40
 • Filiala din Orhei «ORHEI-VIT» S.R.L. Sediul filialei:  Republica Moldova, or. Orhei, str. Stejarilor, 20
 • Filiala din Căuşeni «ORHEI-VIT» S.R.L.  Sediul filialei: Republica Moldova, or. Căuşeni, str. Tighina, 17
 • Filiala din Briceni «ORHEI-VIT» S.R.L.  Sediul filialei: Republica Moldova, or. Briceni, str. D. Cantemir, 25
Director general                                                                                     Efimov Boris